Menu

Odblokuj wszystkie gry i zabawy

Ocena 5 (336 głosów)

Gra online ucząca miar, położenia, wielkości

Naj – Naj to edukacyjna gra, która uczy określać obiekty od naj do naj, np. od najwyższego do najniższego, od najkrótszego do najdłuższego, itp.

Gra dostępna na urządzeniach posiadających zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player
close
YouTube Facebook Google+ Twitter Pinterest