Menu

Sześciolatek w szkole

Chcesz sprawdzić czy Twoje dziecko jest przygotowane do I klasy?
Skorzystaj z naszego testu sprawdzającego umiejętności przedszkolaków.
Po zakończeniu testu otrzymasz procentowy wynik z podziałem na poszczególne kategorie.

TEST CHWILOWO NIEDOSTĘPNY.

Sprawdź gotowość szkolną dziecka, korzystając z naszego testu. Zadania w teście zostały opracowane w przyjaznej i zabawowej formie w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Cały test został podzielony na kategorie, sprawdzające umiejętności przedszkolaka w 4 aspektach:

Rozumiem siebie i świat

Zadania sprawdzające na ile dziecko potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i ich skutki, potrafi unikać zagrożeń, szanuje naturę.

Jestem gotowy do nauki czytania i pisania

Zadania ze znajomości liter i głosek, liczenie sylab. Porównywanie i znajdowanie różnic.

Zaczynam liczyć

Zadania sprawdzające umiejętność liczenia, rozpoznawanie równolicznych zbiorów, odróżnianie prawej od lewej oraz następstwo pór dnia i miesięcy.

Jestem spostrzegawczy

Zadania polegające na łączeniu podobnych przedmiotów, wyszukiwaniu odpowiednich elementów, wskazywaniu różnic oraz wybór elementów tworzących obraz.


Test zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

YouTube Facebook Google+ Twitter Pinterest