Nie mo�na odnale�� tagu {BTN}
Sześciolatek w szkole / Test podstawowy

Menu

Test gotowości szkolnej

Sprawdź gotowość szkolną sześciolatka, korzystając z naszego testu. Zadania w teście zostały opracowane w przyjaznej i zabawowej formie w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Test dostępny na urządzeniach posiadających zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player
close

Rozumiem siebie i świat

Zadania sprawdzające na ile dziecko potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i ich skutki, potrafi unikać zagrożeń, szanuje naturę.

Jestem gotowy do nauki czytania i pisania

Zadania ze znajomości liter i głosek, liczenie sylab. Porównywanie i znajdowanie różnic.

Zaczynam liczyć

Zadania sprawdzające umiejętność liczenia, rozpoznawanie równolicznych zbiorów, odróżnianie prawej od lewej oraz następstwo pór dnia i miesięcy.

Jestem spostrzegawczy

Zadania polegające na łączeniu podobnych przedmiotów, wyszukiwaniu odpowiednich elementów, wskazywaniu różnic oraz wybór elementów tworzących obraz.


YouTube Facebook Google+ Twitter Pinterest